FNsP F. D. R. » Platené služby » Nadštandardné gynekologicko – pôrodnícke služby
 


Cena za gynekologicko - pôrodnícke služby

 
- Všetky potrebné informácie obdrží pacientka na gynekologickej ambulancii
 
Služby na II. Gynekologicko - pôrodníckej klinike SZU vo FNsP FDR
sa realizujú nasledovne:
1.   Klient v zdravotníckom zariadení si dohodne službu.
2.   Vopred sa oboznámi sa s podmienkami služby, jeho ceny, viď tabuľka hore.
3.  
Pred realizáciou služby vyplní klient - Žiadosť o .................
V prípade, že klient sa rozhodne odstúpiť od zmluvy vyplní - Odstúpenie od ................
4.   Následne klient uzatvorí Zmluvu o zabezpečení výberu zdravotníckeho pracovníka
5.   Klient zaplatí za výkon, službu v hotovosti vopred, pred realizáciou samotného výkonu, služby, príp. ak sa jedná o sumu vyššiu ako 82,98 € (podľa zmluvy Článok IV. Cena), môže zaplatiť cez bankový účet.
     
 
Cenník - Sterilizácia ženy SR
Cenník - Sterilizácia ženy (Cudzí štátny príslušník)